Opis systemu

Zsyp do gruzu to jeden z podstawowych elementów zaplecza budowlanego. Głównym przeznaczeniem zsypów do gruzu jest bezpieczny, szybki oraz czysty transport gruzu oraz śmieci budowlanych bezpośrednio do kontenerów lub pojemników usadowionych przy wylocie zsypu. Obecnie zsypy budowlane do gruzu mają dużo szersze zastosowanie- można je zastosować do:

 • zsypywania zboża
 • zsypywania węgla
 • zsypywanie urobku w kopalniach
 • zsypywania piasku
 • zsypywania śmieci
 • zsypywania śniegu z dachów
 • rozbiórki dachów
 • inne według koncepcji klientów


 

Funkcje zsypów do gruzu

Zadaniem zsypów do gruzu jest to, aby usprawnić i zabezpieczyć prace tam, gdzie można ich użyć. Dzięki swoim cechom zsypy na gruz:


 • usprawniają prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe, porządkowe itp.
 • umożliwiają transport pionowy w sposób czysty i bezpieczny
 • zabezpieczają prace budowlane

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca budowalny ma obowiązek prowadzenia prac budowlanych w sposób zapewniający czystość i bezpieczeństwo dla innych. Zabrania się wysypywania gruzu przez okna bez użycia zsypów do gruzu, czy zrzucania dachówek bez wykorzystania lejów zsypowych. Wszystkie prace narażające w sposób pośredni lub bezpośredni pracowników budowy lub inne osoby, muszą być obowiązkowo prowadzone z wykorzystaniem odpowiedniego zaplecza budowlanego, jakim są zsypy do gruzu.

 

Dlaczego warto kupić zsypy do gruzu?

 

Czy inwestycja w zsypy do gruzu się opłaca ? Zdaniem 90% naszych klientów inwestycja zwróciła się i przyniosła duży zysk w firmie z uwagi na:

 

 • zmniejszenie czasu potrzebnego na usuwanie gruzu czy innych odpadów z terenu budowy (wyeliminowanie chodzenia po schodach z wiadrami pełnymi gruzu i kurzu)
 • zwiększenie efektywności pracowników budowy (wyeliminowanie uporczywego i męczącego schodzenia i wchodzenia po schodach w celu usuwania gruzu i śmieci)
 • duża poprawa jakości świadczonych usług budowlanych oraz budowanie pozytywnego wizerunku firmy budowlanej dbającej o czystość i porządek na terenie budowy, co często jest pierwszym krokiem w pozyskiwaniu nowych klientów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa na budowie
 • zachowanie większego porządku i czystości
 • wpływ na pozytywną opinię o wykonawcy- z pewnością każdy z nas przychylnym okiem spojrzy na firmę, która prowadząc prace budowlane, prowadzi je tak, że tego nie widać, gdzie stoi zsyp na gruz, który załatwia czarną robotę niż na firmę, która wykonując remont na czwartym piętrze, zostawia po sobie na schodach piach i kurz, umorusane ślady na ścianach klatki schodowej, uszczerbione rogi ścian, powstałe na skutek znoszenia gruzu w wiadrach oraz powodującej ogólne zdenerwowanie wszystkich pośrednich uczestników budowy.


 •  

Copyright © 2013 corsario.pl, wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: corsario.pl